Informácie o nás

Ciele združenia:

 • záchrana kaplnky grófa Štefana Czáky a jeho manželky Júlie,
 • oživenie letného sídla tejto historicky známej rodiny,
 • vytvorenie oázy oddychu a pokoja pre duševné vyžitie občanov okolitých obcí a tiež turistov regiónu Spiš,
 • obnovenie záujmu a úcty k prírode a zaktivizovanie mládeže k záchrane pamiatok po dávnych predkoch.

 

Identifikačné údaje:

 • Názov: Sans Souci - Letohrádok Iliašovce
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 45008965
 • Vznik združenia: 22.12.2006
 • Adresa: Iliašovce 231, 053 11  Iliašovce 
 • Počet členov: 21, z toho prípravný výbor: 3
 • Číslo účtu Tatra Banka: SK39 1100 0000 0026 2584 1503
 • Číslo účtu UniCredit Bank: SK14 1111 0000 0014 6132 9014
 •  Tlačivá na poukázanie 2 % z dane