Informácie o nás

Ciele združenia:

  • záchrana kaplnky grófa Štefana Czáky a jeho manželky Júlie,
  • oživenie letného sídla tejto historicky známej rodiny,
  • vytvorenie oázy oddychu a pokoja pre duševné vyžitie občanov okolitých obcí a tiež turistov regiónu Spiš,
  • obnovenie záujmu a úcty k prírode a zaktivizovanie mládeže k záchrane pamiatok po dávnych predkoch.

 

Identifikačné údaje: